Maksymalne kwoty dofinansowania z programu CZYSTE POWIETRZE 2023

Maksymalne kwoty dofinansowania

Kategorie kosztów kwalifikowanych charakteryzują się innym poziomem dotacji, co ma odzwierciedlenie w ich cenach rynkowych, ale nie tylko. Od 3 stycznia 2023 roku dużo lepsze warunki będą miały np. urządzenia grzewcze o podwyższonej efektywności energetycznej. Co więcej, pojawi się wyższe dofinansowanie w ramach kompleksowej termomodernizacji!

W programie „Czyste powietrze 3.0 przewidziano maksymalne kwoty dotacji. Oznaczają one, że nawet jeśli suma poszczególnych elementów podlegających dofinansowaniu będzie większa, to i tak inwestor nie może otrzymać większej dotacji niż ta maksymalna. Kwoty różnią się w zależności od poziomu dofinansowania. Poniżej tabela kosztów kwalifikowanych oraz  maksymalnych kwot dotacji kwalifikowanych kosztów.

Maksymalne kwoty w programie Czyste Powietrze od stycznia 2023: 

  • podstawowy poziom dofinansowania – 66 tys. zł,
  • podwyższony poziom dofinansowania – 99 tys. zł,
  • najwyższy poziom dofinansowania – 135 tys. zł.

W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania istnieje możliwość prefinansowania. Podane wyżej kwoty dotyczą kompleksowej termomodernizacji oraz inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną i wymiany źródła ciepła na pompę ciepła. Czym jest jednak kompleksowa (tzw. głęboka) termomodernizacja?

Kompleksowa termomodernizacja 

Program Czyste Powietrze 3.0 wprowadza dodatkowe środki w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Aby otrzymać taką dopłatę należy wykonać audyt energetyczny, a następnie spełnić wszystkie wymagania przygotowane w jednym z wariantów w audycie. Taka termomodernizacja ma za zadanie zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub
  • o minimum 40%.

To jednak nie wszystko – pozostaje kwestia audytu. Tutaj jednak dla planujących termomodernizację czeka kolejne ułatwienie.

Audyt energetyczny

Aby jeszcze bardziej zachęcić niezdecydowanych, program Czyste Powietrze będzie pokrywał 100% kosztów audytu energetycznego. Dopłata nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze. Na wykonanie audytu będziemy mogli wnioskować o maksymalnie 1 200 zł.